lankar

Länkar

Sveriges biodlares riksförbund (SBR)

Intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns ca 320 biodlareföreningar över hela landet som de drygt 10 000 medlemmarna är anslutna till. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt. Förbundet äger också, tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), distrikt, biodlarföreningar och enskilda biodlare, SBR:s honungsförädling AB. Bolaget gör en viktig nytta för biodlarna genom att köpa in den honung som medlemmarna inte själva kan eller vill sälja lokalt. I biodlarföreningar runt om i landet finns ca 100 s.k. depåer som köper in honung från medlemmarna för vidaretransport till bolaget som är samlokaliserat med förbundets kansli i Mantorp.

Biodlingsföretagarna

En branschförening vars syfte är att utveckla svensk yrkes- och förvärvsbiodling.

Svensk buckfastavel

Föreningen Svensk buckfastavel samlar avelsintresserade biodlare med ambitionen att bevara och utveckla Buckfastbiet enligt Broder Adams modell.

Biram

Torget för biodlare. Köp - Sälj - Byt

Wikipedia

Här kan du läsa om biodling.

Wikipedia

Här kan du läsa lite om honung.

Wikipedia

Här kan du läsa om tambiet.

Biodlaren.com

Detta är en kostnadsfri webbtjänst för dig som är biodlare eller är intresserad av bin, biodling och biodlingens produkter såsom honung, bivax och propolis. Jag har ingen aning om vem som driver den här sidan men den verkar trevlig och väl värd att titta på.

Trädgård & Biodling

Här finner du information om bin, honung och hur du själv kan bli biodlare. Läs och låt dig inspireras till att skapa en levande trädgård.

Joel Svenssons vaxfabrik

Försäljning av biredskap och material för ljustillverkning.