Hem
Vi är ca 50 medlemmar som finns på Bjärehalvön med omnejd.Biodling är en trevlig hobby som ger väldigt mycket. Inte främst som pengar vid honungsförsäljning utan som ett genuint intresse för binas fascinerande värld.

Honungsproduktionen är en bisyssla i dubbel bemärkelse. Nyttan som pollineringen ger, är mångfalt mycket större. Biodlarna gör en stor insats för naturvården.

Är du nyfiken på vår verksamhet, är du mer än välkommen till våra onsdagsträffar när vi sköter om föreningens bin. Under bisäsongen, träffas vi varje onsdagskväll klockan 18.00 i Rosenhults fruktgård i Förslöv.

Styrelsen 2019

Ordförande;

Ingrid Edgarsdotter

bjk003612@bjarenet.com


Sekreterare;

Christer Nilsson

Kassör;

Kjell Gustafsson

Ledamot;

Bertil Karlsson

Ledamot;

Jonas Berndtsson

Ledamot;

Annika Andersson

Ledamot;

Rickard Carlsson

Ledamot;

Irene Tall

Hemsideansvarig;

Anna Carlsson


Maila bilder och information för publicering på hemsidan till: anna@hostor.se