Vi är ca 50 medlemmar som finns på Bjärehalvön med omnejd.Biodling är en trevlig hobby som ger väldigt mycket. Inte främst som pengar vid honungsförsäljning utan som ett genuint intresse för binas fascinerande värld.

Honungsproduktionen är en bisyssla i dubbel bemärkelse. Nyttan som pollineringen ger, är mångfalt mycket större. Biodlarna gör en stor insats för naturvården.

Är du nyfiken på vår verksamhet, är du mer än välkommen till våra onsdagsträffar när vi sköter om föreningens bin. Under bisäsongen, träffas vi varje onsdagskväll klockan 18.00 i Rosenhults fruktgård i Förslöv.

Styrelsen

Kjell Berndtsson, 

Christer Nilsson

Bengt Swahn     

Bertil Karlsson

Jonas Berndtsson